Dětská pošta

Dětská pošta bude nejen pro nejmenší návštěvníky otevřena po celou dobu trvání výstavy.

Pro všechny zde bude otevřena dětská poštovní přepážka s příležitostným razítkem, dětskou známkou a korespondenčním lístkem. Kdo bude mít zájem, naučí se odlepovat známky a pracovat s pinzetou nebo lupou. Dále je připraveno několik soutěží s filatelistickou a poštovní tématikou, kreslení a malování, práce s počítačem a jistě vymyslíme spoustu dalších a pro Vás snad zajímavých věcí.

Na shledanou v Jihlavě.

 

Soutěž

Vážení přátelé výtvarného umění, literatury a filatelie,

ve dnech 24. - 27.dubna 2003 se v Jihlavě uskuteční již druhá česko - německá výstava poštovních známek - OSTROPA 2003. Posláním tohoto projektu je prohloubení spolupráce mezi filatelisty ČR, SRN, ale i ostatních států.
A co můžete v jihlavském Domě kultury očekávat? Filatelistické exponáty, příležitostné přepážky České pošty, Německé pošty, stánky filatelistických obchodníků - českých i německých, semináře, kulturní pořady a soutěže.
Ano, a k účasti na jedné z nich bychom Vás chtěli touto cestou srdečně pozvat. Bude se soutěžit ve dvou kategoriích - výtvarné a literární. Obě pak budou rozděleny do čtyř věkových skupin:

skupina A - do 6-ti let (včetně)
skupina B - 7 až 11 let
skupina C -12 až 15 let
skupina D -16 až 18 let

Výtvarná kategorie - "Návrh poštovní známky" - zde je Vaším úkolem na papír libovolnou výtvarnou technikou zpracovat Vámi zvolený námět. Jediným omezením jsou rozměry papíru - formát A5, A4 nebo A3.
Literární kategorie - "Filatelie nezná hranic" - podmínkou účasti v této kategorii je literární zpracování výše uvedeného tématu. Můžete užít jakéhokoliv slohového útvaru. Rozsah Vaší práce nechť činí maximálně čtyři strany formátu A4.

Výsledky Vaší snahy budeme očekávat do 31. l. 2003. Zasílat je můžete jednotlivě nebo ve společné zásilce (mateřské školy, školy, domovy mládeže,...) na adresu:

Petr Musil
poste restante
poštovna
Znojemská 18
586 99 Jihlava 50

V literární kategorii můžete využít elektronické pošty - e-mail: ostropa.2003@centrum.cz
Vyhlášení nejúspěšnějších proběhne v rámci "Dne mládeže" OSTROPY - 26.dubna 2003.
Ať již se rozhodnete pro jednu či druhou kategorii (nic však nebrání účasti v obou), přejeme Vám dostatek tvůrčích nápadů při realizaci Vašeho uměleckého díla.
Případné dotazy můžete zasílat na výše uvedené adresy (poštovní a elektronickou).

Za organizační výbor OSTROPY 2003:       Petr Musil

Úvodní strana