Bližší informace

Plán středu města

Výstava se koná v Jihlavě ve dnech 24.-27.4.2003

- časový harmonogram výstavy
- časový harmonogram doprovodných akcí
- místo konání výstavy

Plán městské hromadné dopravy

Úvodní strana