PROGRAM DOPROVODNÝCH AKCÍ VÝSTAVY OSTROPA 2003

 

PO CELOU DOBU VÝSTAVY
Stánky České pošty, Německé pošty, Slovenské pošty a Poštovní správy Organizace spojených národů (pošta OSN - pouze v pátek a v sobotu)
Dětská pošta
Stánky a stoly obchodníků se sběratelským materiálem
Výstava grafik Martina Srba v hotelu Grand
Dostavníková pošta
Prohlídka města, katakomb, vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba Většího
Autogramiáda tvůrců poštovních známek (podrobnosti budou uvedeny na informačním panelu u vstupu na výstavu)
Konzultace se znalci SČF (podrobnosti budou uvedeny na informačním panelu u vstupu na výstavu)

PÁTEK 25. 4. - Česko-německý den
9:00 - 17:00 Parní vlak Ostropy 2003 - železniční stanice Jihlava město - Jihlava
13:00 - 17:00 Prohlídka jihlavského pivovaru (bližší informace u informačního stánku KF "Vysočina")

SOBOTA 26. 4. - Den mládeže
9:00 - 17:00 Parní vlak Ostropy 2003 - železniční stanice Jihlava město - Jihlava
9:00 Slavnostní mše svatá - kostel sv. Jakuba Většího
14:00 Mládežnická Lučanka; mažoretky - horní část Masarykova náměstí
15:00 Záchranáři v akci - horní část Masarykova náměstí (ukázky činností integrovaného záchranného systému kraje Vysočina)

Předchozí menu

Úvodní strana