Kontaktní adresy

Předběžné přihlášky je možno zasílat na adresu:

Martin Tůma
Na Kopci 16
586 01 Jihlava

Případné dotazy zasílejte na adresu:

Josef Novák
Holíkova 17
586 01 Jihlava

E-mail:
martin.tuma.jihlava@centrum.cz


Dětská pošta

Petr Musil
poste restante
poštovna
Znojemská 18
586 99 Jihlava 50

E-mail
ostropa.2003@centrum.cz

Úvodní strana