logo SCF
Klub filatelistů 06-40 "Vysočina"
Deutsch

Úvodní stránka

Z historie
a současnosti klubu

Kalendář klubu

Zpravodaj

Kontakty

Výstavy

Celostátní setkání
sběratelů

Jihlava & filatelie

Fotografie

Kroužek mladých
filatelistů

Svaz českých
filatelistů

Užitečné odkazy

Filatelie & Jihlava


Na této stránce bychom Vám chtěli postupně ukázat co nejvíce filatelistických materiálů, které souvisí s Jihlavou. V současnosti tyto stránky připravujeme. Prozatím máte k dispozici přehled některých materiálu, na jejichž přípravě se podílel náš klub filatelistů.

1965 Oblastní výstava poštovních známek

1971 Krajská výstava poštovních známek

1977 Výstava mladých filatelistů

1983 750. výročí založení Jihlavy

1986 Oblastní výstava poštovních známek

1991 555. výročí přijetí basilejských kompaktát

1993 70. výročí založení jihlavského Klubu českých filatelistů

1997 výstava Mladá Jihlava 1997

1998 75. výročí založení jihlavského Klubu českých filatelistů

1999 750. výročí jihlavského horního práva a znovuobnovení tradice havířského průvodu v Jihlavě

2000 140. výročí narození hudebního skladatele Gustava Mahlera

2000 250 let poštovního úřadu v Jihlavě

2001 Celostátní kolo filatelistické olympiády a Kongres mladých filatelistů

2003 OSTROPA 2003

2003 80. výročí založení jihlavského Klubu českých filatelistů

2007 50 let ZOO Jihlava

2008 85 let Klubu českých filatelistů v Jihlavě

2009 Výstava poštovních známek Jihlava 2009
1965
Oblastní výstava poštovních známek
1971
Krajská výstava poštovních známek
1977
Výstava mladých filatelistů
1983
750. výročí založení Jihlavy
1986
Oblastní výstava poštovních známek
1991
555. výročí přijetí basilejských kompaktát
1993
70. výročí založení jihlavského Klubu českých filatelistů
1997
výstava Mladá Jihlava 1997


1998
75. výročí založení jihlavského Klubu českých filatelistů
1999
750. výročí jihlavského horního práva a znovuobnovení tradice havířského průvodu v Jihlavě
2000
140. výročí narození hudebního skladatele Gustava Mahlera
2000
250 let poštovního úřadu v Jihlavě
2001
Celostátní kolo filatelistické olympiády a Kongres mladých filatelistů
2003
OSTROPA 2003


2003
80. výročí založení jihlavského Klubu českých filatelistů


2007
50 let ZOO Jihlava


2008
85 let Klubu českých filatelistů v Jihlavě
2009
Výstava poštovních známek Jihlava 2009