logo SCF
Klub filatelistů 06-40 "Vysočina"
Deutsch

Úvodní stránka

Z historie
a současnosti klubu

Kalendář klubu

Zpravodaj

Kontakty

Výstavy

Celostátní setkání
sběratelů

Jihlava & filatelie

Fotografie

Kroužek mladých
filatelistů

Svaz českých
filatelistů

Užitečné odkazy

Svaz českých filatelistů


Náš Klub filatelistů je jedním z mnoha klubů sdružených do Svazu českých filatelistů. Svaz českých filatelistů je registrovsným občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Více informací o Svazu a jeho činnostech najdete na jeho internetových stránkách www.informace-scf.cz.