logo SCF
Klub filatelistů 06-40 "Vysočina"
Deutsch

Úvodní stránka

Z historie
a současnosti klubu

Kalendář klubu

Zpravodaj

Kontakty

Výstavy

Celostátní setkání
sběratelů

Jihlava & filatelie

Fotografie

Kroužek mladých
filatelistů

Svaz českých
filatelistů

Užitečné odkazy

Zpravodaj klubu "Jihlavský filatelista"


Náš klub vydává již několik let klubový zpravodaj. Nyní si jej můžete stáhnout barevný ve formě pdf souboru. Starší ročníky naleznete v klubové knihovně.


ročník 2011: číslo 1, číslo 2-3

ročník 2010: číslo 1-4

ročník 2009: číslo 1-3, číslo 4

zpravodaj