logo SCF
Klub filatelistů 06-40 "Vysočina"
Deutsch

Úvodní stránka

Z historie
a současnosti klubu

Kalendář klubu

Zpravodaj

Kontakty

Výstavy

Celostátní setkání
sběratelů

Jihlava & filatelie

Fotografie

Kroužek mladých
filatelistů

Svaz českých
filatelistů

Užitečné odkazy

Kroužek mladých filatelistů 56-93 v Jihlavě


Jihlavský Kroužek mladých filatelistů, kterému bylo přiděleno číslo 56-93, má 10 členů. Ti se scházejí každé úterý odpoledne od 15.15 - vyjma prázdnin - v klubovně Klubu filatelistů v Brněnské ulici číslo 13. Na těchto schůzkách se od vedoucího dozvídají rozličné informace a dovednosti z oboru filatelie, poštovního provozu, ale i jiných vědních disciplín, neboť filatelie svou šíří zasahuje do všech oblastí lidského konání. Zde nabyté informace se spolu s vlastní pílí, cílevědomostí, šikovností, ale i trochou štěstí zúročí ve filatelistické olympiádě. Nejprve v kroužkovém kole, ti šťastnější i v oblastním kole a zadaří-li se i zde, nic nebrání účasti v kole celostátním. Tato olympiáda se na všech svých úrovních skládá ze dvou částí - testu, který prověří znalosti nejen z filatelie, a tvorby exponátu, kde se prokáže zručnost, schopnost doplnit známky smysluplným textem a jistá míra estetického cítění - spojením všeho vznikne filatelistický exponát, který prostřednictvím poštovních známek, dopisnic, výstřižků známek s razítky, aršíků a doplňujícího textu promlouvá na dané téma.

Členové KMF se také podílejí na činnosti jihlavského KF, zejména pomáhají při přípravě a pořádání výstavek a výstav, na kterých se podílejí především na Dětské poště, ale zajišťovali i funkčnost vlakové a dostavníkové pošty.